bulitradeO nás

outsourcing pre vas

Firma Bulitrade s.r.o. bola založená v roku 2003 ako spoločnosť zaoberajúca sa spracovaním štatistických údajov, aby vyplnila medzeru na slovenskom trhu v poskytovaní spracovateľských služieb zákazníkom z celého Slovenska ale aj zo zahraničia.


Našimi klientmi v tejto oblasti sú predovšetkým spoločnosti zaoberajúce sa prieskumom trhu a výrobou elektronických listovacích katalógou, ktoré využívajú spoločnosť Bulitrade s.r.o. na outsourcing niektorých nevyhnutných činností spojených s výrobou, realizáciou a kontrolou našich outputov. Rovnako tak poskytujeme služby štatistického spracovania ankiet a vnútrofiremných prieskumov firmám pôsobiacim v rozdielnych oblastiach slovenského i európskeho trhu.


Po úspešnom etablovaní sa firmy v hore uvedených oblastiach pôsobenia bola táto rozšírená o oblasť poskytovania účtovníckych, personálnych a programatórskych služieb, zameraných na sieťové systémy MySQL a MS Access. Vedenie účtovníckej, či mzdovej agendy ako aj predaj účtovníckeho softvéru využívajú najmä menšie spoločnosti, či živnostníci prechádzajúci na podvojné účtovníctvo.


Firma Bulitrade vlastní na všetky svoje činnosti vlastné know-how, podporované mnohými zabehanými programami a postupmi.


Cieľom spoločnosti je dosahovať také výsledky, aby spokojnosť našich klientov, či partnerov bola našou jedinou a pravdivou reklamou a taktiež je cieľom sa čím najúspešnejšie zviditeľniť na medzinárodnom trhu profilových segmentoch trhu.

Chcete sa zviditeľniť ?


• Pripravíme, zrealizujeme a vyhodnotíme pre Vašu spoločnosť prieskum trhu


• Poskytneme Vám prehľad o Vašom aktuálnom trhovom postavení


• Získate reálny prehľad o záujmoch Vašich zákazníkov


• pomôžeme Vám sa etablovať do rozsiahleho segmentu outsourcingu a marketingu
Bulitrade s.r.o.


adresa: Bajkalská 25

827 18 Bratislava

mail:

mobil: 0903 451998

tel:    02/5363 1009

fax:   02/5363 2388


mapa

Profil spoločnosti l Produkty a služby l Pracovné príležitosti l Referencie l Kontakt

Copyright © 2008, i4design.