bulitradeData mining

Investovali ste nemalé peniaze do tvorby a udržiavania databáz.Vzdelaný personál ihneď


• Odbremente personalistiku Vašej spoločnosti


• Eliminujte časovo náročné úkony so zaúčaním a administratívou nového personálu


• Získajte výkon a efektivitu pri práci s elektronickým spracovaním dát ihneďBulitrade s.r.o.


adresa: Bajkalská 25

827 18 Bratislava

mail:

mobil: 0903 451998

tel:    02/5363 1009

fax:   02/5363 2388


mapa

Profil spoločnosti l Produkty a služby l Pracovné príležitosti l Referencie l Kontakt

Copyright © 2008, i4design.